Privacy

LaFelin.nl (hierna genoemd: “LaFelin.nl”) vind jouw privacy zeer belangrijk. In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Inleiding

In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door LaFelin.nl toe. We gebruiken hierbij onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens: 
Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon; bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit LaFelin.nl zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).

Verwerker (of Subverwerker): 
De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel LaFelin.nl zijn, alsook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van LaFelin.nl (of haar klanten) (sub)verwerkt.

Verwerken: 
Alles wat er met je persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw persoonsgegevens uit onze administratie.

Verschillende vormen van verwerking

HippeKoffers.nl kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (jouw) persoonsgegevens.

  – Ten eerste verwerkt LaFelin.nl de persoonsgegevens van:

  • haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties;

Deze verwerking is voor LaFelin.nl noodzakelijk om:

  • haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren;
  • relatiebeheer;
  • orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers;
  • voor promotie- of marketingdoeleinden;
  • een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

In al deze gevallen is LaFelin.nl (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Wat voor gegevens verwerkt LaFelin.nl en op welke manier

Wat voor gegevens LaFelin.nl verwerkt, is afhankelijk van haar rol. Zoals in punt 2 aangegeven is er verschil tussen de situatie waarin LaFelin.nl zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.

LaFelin.nl alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft (zie punt 2a). Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor het doel waarvoor zij worden verwerkt.

Hierbij gelden een aantal uitgangspunten:

Alle medewerkers van LaFelin.nl hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms schakelt LaFelin.nl derden in om persoonsgegevens te verwerken. Met deze derde partijen sluit LaFelin.nl altijd een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij LaFelin.nl. LaFelin.nl blijft in dat geval verantwoordelijk.

LaFelin.nl verkoopt persoonsgegevens nooit door aan derden.
Van de gegevens in punt 2b weet LaFelin.nl veelal niet eens welke gegevens het precies betreft. Doordat in dit geval LaFelin.nl slechts de gegevens verwerkt, zonder Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens te zijn. LaFelin.nl heeft immers zelf geen toegang tot de data die een klant bijvoorbeeld in het LaFelin.nl datacenter heeft geplaatst. De data is immers versleuteld naar LaFelin.nl verzonden. LaFelin.nl biedt in dat geval het beschermingsniveau dat met de verwerkingsverantwoordelijke is afgesproken. In alle gevallen treft LaFelin.nl hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en om die betaalmethoden voor u aan te passen. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.

Verwerkt LaFelin.nl ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

LaFelin.nl verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zijn dat LaFelin.nl bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant.

Kan ik zien welke persoonsgegevens LaFelin.nl van mij verwerkt?

Als LaFelin.nl de Verwerkingsverantwoordelijke is van jouw persoonsgegevens, kan LaFelin.nl op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die LaFelin.nl over je verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt je het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij LaFelin.nl. LaFelin.nl geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij de LaFelin.nl dienstverlening aan jou, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht LaFelin.nl dit in dat geval toe.

Het gebruik van cookies

[render_cookies_list]

Verstrekking aan derden

De door LaFelin.nl verwerkte persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Links naar andere websites

Onze webpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. LaFelin.nl is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookie-beleid van deze websites.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door LaFelin.nl, kun je terecht bij de privacy functionaris van LaFelin.nl:

E-mail:  via het contactformulier

Kan LaFelin.nl deze privacy- en cookie-verklaring wijzigen?

Ja, de LaFelin.nl privacy- en cookie-verklaring kan wijzigen. De meest actuele versie kun je terugvinden op onze website.